Hur personliga får ständiga förbättringar bli?

Sofia Segerlund, managementkonsult på Karlöf Consulting.Ständiga förbättringar. Plan, do, check, act. Tänk tillsammans, pröva er fram, se vad som fungerar, dra lärdomar, förbättra, pröva på nytt – och se förbättringsarbetet som en naturlig del av allas ansvar och mandat. Allt detta har länge varit ett självklart förhållningssätt inom Leanfilosofin.

Nyheten Hur personliga får ständiga förbättringar bli? dök först upp på Kvalitetsmagasinet.