I (S)tockholm rasar förtroendet för skolan

Elevers och föräldrars förtroende för skolan har försämrats rejält på kort tid. Det är en direkt konsekvens av att Socialdemokraterna i Stockholms stadshus varken har genomfört ekonomiska eller kunskapssatsningar på skolan, skriver Lotta Edholm, oppositionsborgarråd och gruppledare (L).