I tid för framtiden?

hockey.jpg”Jag åker dit pucken är på väg. Inte där den är eller redan har varit”  Wayne Greitzky
Varför ska jag titta framåt, jag har redan fullt upp med idag?  Men full fart räcker inte, riktningen måste vara rätt också. Genom att systematiskt bevaka och analysera omvärldsfaktorer som påverkar din verksamhet, kan du på ett avgörande sätt påverka på din nuvarande och framtida utveckling och därmed din framgång.

Hur?  
Sök svar på följande frågor:
1. Vilka trender och företeelser kommer mest att påverka min verksamhet under de
    närmaste 3- 5 åren? Internt? I min bransch? I Sverige? Och Internationellt?
2. Vilken betydelse har det för mig? Stor? Mellan? Liten?
3. Vilken kunskap har vi idag själva om dessa områden? God? Mellan? Låg?
4. Var måste vi skaffa mer kunskap?

Fokusera på de områden som har stor betydelse för er verksamhet.  Har ni låg kunskap om dessa måste ni skaffa mer kunskap. Därefter är det dags att analysera och dra slutsatser. Hur kommer detta att påverka oss? Hur kan vi dra nytta av vår kunskap om detta som kommer att ha stor betydelse? Låt så många som möjligt vara med i dessa diskussioner för att få en insikt av vikten av att ligga steget framför och vad det betyder för er i form av åtgärder.

Var?
– Facktidningar, Dagstidningar
– Myndigheter
– Mässor
– Kollegor, konkurrenter
– Marknadsundersökningar
– Våra kunder/patienter
– Kurser/seminarier
– Nätverk
   
– Böcker, t ex ”Omvärldsanalys” av Per Frankelius, ”Scenarioplanering – länken mellan framtid och strategi” av Mats Lindgren, ”Först till framtiden” av Willi Railo, ”Built to Last” av Jim Collins, ”Good to Great” av Jim Collins.

– Internet, t ex www.unident.se , www.minpraktik.se , www.dentalxp.com , www.dagensmedicin.se , www.sos.se , www.di.se , www.svensktnaringsliv.se , www.kairosfuture.comwww.dagensps.se , www.skl.se eller gå till www.dental24;s bibliotek eller Dental24 ;as första sida. Många av dessa sidor har dessutom RSS funktion så att du kan skicka rubriker till din dator eller mobil.

Ett annat tips är att använda Dental24 som första sida när du startar din webbläsare.
Så här gör du: Gå in på www.dental24.se.
I Explorer; gå in under Verktyg/Internet-alternativ och ange http://dental24.se som start sida
I Macintosh gå in under Firefox alt Safari/inställningar och ange http://dental24.se som start sida.

Intern omvärldsspaning
Att lyssna inåt i den egna verksamheten är också en viktig del av omvärldsbevakningen. Det gäller att lyssna och stämma av både personer och grupperingar. Vem är på väg vart? Vad har vi gjort bra och vad har vi gjort mindre bra? Ju färre filter som finns mellan dig och övriga medarbetare desto mindre risk för överraskningar. Om platsen på arbetsplatsen så tillåter bör alla sträva efter att byta några ord med varje person. Dels för att snappa upp viktigt information, dels för visa att man ”bryr sig om” Den som bryr sig om mig, bryr jag mig om!.

Åsa Meland Kaizen Support