Idealismen och realismen fortsätter att dansa tango

Det har skrivits spaltmetrar om innehållet i socialstyrelsens numera famösa broschyr ”information till dig som är gift med ett barn”, men den egentliga frågan för gemene man är när ändrades Sverige så pass att en myndighet överhuvudtaget behöver ge ut en sådan broschyr? Anosh Ghasri reflekterar över ett Sverige i förändring.