IMF sågar Trumps tillväxtmål

Donald Trump har utlovat en stark tillväxttakt i den amerikanska ekonomin under de kommande två åren. Men nu sågas de ambitiösa målen rejält av den Internationella valutafonden, IMF, som menar att det fortsatt råder ”osäkerhet” kring presidentens finanspolitik.