IMF: Tyska risker längre fram

Tysklands ekonomiska tillväxt har varit fortsatt solid, med stöd av en robust inhemsk efterfrågan och stark sysselsättningstillväxt samtidigt som offentlig konsumtion och bygginvesteringarna har ökat ytterligare.