IMF: Varning för Kinas växande skuldberg

Kinas ekonomi väntas växa med i genomsnitt 6,4 procent per år från 2017 till 2020, jämfört med förväntningar om 6 procent för ett år sedan, men tillväxten kommer på bekostnad av stigande skulder som höjer riskerna för tillväxten på medellång sikt.