Indelningen av tandläkarnas specialiteter in i SOSFS

Indelningen och benämningen av tandläkarnas specialiteter regleras från och med den 23 juli 2014 i Socialstyrelsens författningssamling. Reglerna fanns tidigare i patientsäkerhetsförordningen.