Indisk l

Från Torsdag, 13. November 2008 – 08:00
Till Torsdag, 20. November 2008 – 17:00

Målsättningen med den aktuella kursen är att ge allmänläkare, tandläkare och övrig personal nydanande kunskaper om hur de i sina professionella liv kan tillämpa ayurvediska insikter för att aktivera, utveckla och på bästa sätt tillvarata patienternas, sina egna och medarbetarnas inneboende resurser.

Kursgivare: Professor Jan Bärmark, Göteborg, Dr. Sandhya, Dr. Hari, Dr. Streelal, Dr. Shiju, Mr. Miranda, Trivandrum

Plats : Ayurveda och Yoga
Kontakta : info@curomed.se
Pris: www.curomed.se