Ingen kritik mot tandläkare

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat vården av en patient vid en tandläkarklinik i Falun.

Kvinnan har upplevt kvarstående känselbortfall i ena kinden efter behandling.