Ingen kritik

Tandproblem En kvinna från Skaraborg med munbesvär anmälde specialistkliniken för oral protetik på Skaraborgs sjukhus till Inspektionen för vård och omsorg, men Ivo ger ingen kritik i