Ingen oenighet om flyktinginvandringens kostnader

Kostnaderna förenade med flyktinginvandringen är ingen het potatis inom vetenskapen, vilket det framstår som i medierna.