Inhyrd personal i vården minskar pressen

Vi beklagar det av landstingen och regionerna nyligen fattade beslutet att minska inhyrningen av personal inom vården. Läkare och sjuksköterskor från bemanningsföretag bidrar till minskad press och därmed bättre arbetsförhållanden för den direktanställda personalen.