"Inte prio ett att tipsa om privata aktörer"

Landstingets tandvårdschef Conny Konradsson säger att maxtiden för kö inom landstingets tandvård ska vara max tre månader.