Investor behåller substansen

Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det andra kvartalet 2017 på 10,6 procent (jämförelseindexet SIXRX: 4,1 procent).

Investor behåller substansen

Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det andra kvartalet 2017 på 10,6 procent (jämförelseindexet SIXRX: 4,1 procent).