Ivo avskriver ärende med kvarglömd tandprotes

allvarlig vårdskada En äldre man avled till följd av att en tandprotes glömdes kvar i mannens mun.