Ivo kan göra haveriutredning

Inspektionen för vård och omsorg ska titta närmare på kravet från tandläkarförbundet att inrätta en haverikommission kring den så kallade tandvårdsskandalen.