Ivoclar Vivadent: IPS e.max Press Abutment Solution

IPS e.max Press Abutment Solutions är ett nytt sätt att skapa implantatstödda hybridrestaurationer med hjälp av press-teknik. Restaurationen är en kombination av en titanbas (Ti base) och IPS e.max Press glaskeramik Litiumdisilikat (LS2).

Där finns två alternativ:
  • Hybrid-abutment (en del)
  • Hybrid-abutment + krona (två delar)

Den hållbara bindningen mellan IPS e.max Press och Ti base* erhålls av vårt  självhärdande cement Multilink Implant.

Under kursen får deltagarna veta vilka indikationer som är möjliga och hur de bäst förbereder de olika materialen TI och LS2.

Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt.

 

Kursgivare

Per von Wowern

 

Program

  • Tillverkning av en IPS e.max Press Abutment på individuell Titan-bas, positionering och utformning
  • Bindning med Multilink Implant
    .

Målgrupp

Tandtekniker

* Ivoclar Vivadent tillhandahåller ej egentillverkade titanbas/plattformar, utan rekommenderar de titanbas/plattformar som redan finns på marknaden.

 

Datum och plats

20.09.2012
09.00-18.00

ICDE kurscenter, Solna
Dalvägen 14
169 56 Solna
Sverige

 

Avgift

1900:- inkl. moms

 

Språk

Svenska

 

Anmäl dig här ››

.

IV-Logo