”Jag vill utnyttja tiden till max”

Nickolas Khorasani, förstaterminare på tandläkarutbildningen på Karolinska institutet, är på riksstämman för att lära sig så mycket som möjligt.