Japan vill diskutera teknologi och försvarsmateriel

Sverige är ett stort handelsland och framstående inom teknologi, enligt Japans premiärminister på besök i Sverige. Ett område där Japan vill fortsätta samarbete, är inom försvarsmateriel och försvarsteknologi.