Japans industri mattas

Inköpschefsindex för den japanska tillverkningsindustrin sjönk till 52,0 i juni enligt preliminär statistik, jämfört med 53,1 föregående månad.