Japanska företag på bästa humöret sedan 2007

Undersökningen Reuters Tankan i Japan, som är en undersökning om humöret hos 400 stora japanska företag, visar på det starkaste sentimentet sedan 2007.