Järnhandelskedjan rör sig uppåt

Järnhandelskedjan Swedol redovisar ett resultat efter skatt på 48,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (26,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:58 kronor (0:32).