Jättevinstlyft för Traction

Investmentbolaget Traction redovisar ett resultat efter skatt på 274 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (-18). Resultatet per aktie uppgick till 18:54 kronor (-1:20).