Joacim Olsson: Värna gott skydd för småägarna

REPLIK. Carl Svernlöv (Di 1/7) agiterar för att aktieägarnas förslagsrätt till bolagsstämmor i princip ska avgränsas till bolagets styrelse, stora pensionsförvaltare, investmentbolag och grundare.