Journaler på nätet stärker patienternas makt i vården

Det finns ett politiskt beslut om att alla patienter i Sverige ska få tillgång till delar av sin journal via nätet i år. Men sjösättningen går för långsamt och målet kommer inte nås. Det är dags för övriga sjukvårdssverige att följa Region Skåne och Uppsala och sätta patienternas bästa i centrum, skriver Anne Carlsson och Per Kölhed.