Juice ökar erosionsskadorna hos förskolebarn i Tyskland

På tio år har andelen tyska förskolebarn med erosionsskador på tänderna ökat från vart tredje barn till närmare vartannat. Orsak: Konsumtionen av fruktjuice och läsk.