Kalendern: Detta händer torsdagen den 22 juni

Här är dagens viktigaste hållpukter.