Kall vår minskar fransk druvskörd

Vinproduktionen i Frankrike väntas bli rekordlåg i år till följd av den kalla våren. Enligt en prognos från det franska jordbruksdepartementet minskar produktionen med 17 procent jämfört med 2016. Det betyder samtidigt 16 procent mindre än ett genomsnitt för de senaste fem åren.