Känsel försvann vid utdragen tand

Känseln försvann i patientens underkäke i samband med att hennes visdomstand drogs