Karies ser ut att öka

Den långvariga trenden med minskande kariesförekomst har planat ut och det finns till och med tecken på att den ökar, särskilt bland äldre, visar en serie tvärsnittsstudier från Dalarna.