Karolinska digitaliserar fängelser

Universitetssjukhuset har inlett samarbete om digital lösning för Kriminalvården.