KI höjer BNP-prognosen för 2017

Överraskande stark tillväxt under andra kvartalet pekar på att högkonjunkturen förstärks mer än väntat i år. Inhemsk efterfrågan driver på och en robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp, och det avspeglas också i starka offentliga finanser.