Klaria signerar exklusivt utvecklings-, licens- och tillverknings-avtal med Purdue Pharma (Canada) för akut behandling av opioid-överdos (KL-00514)