”Klimatsmart att öppna fler gruvor i Sverige”

För att kunna ställa om till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle behövs mängder av metaller. De nya fyndigheterna i Laver skulle minska vårt behov av importerad koppar, men i dag är det nästan omöjligt att öppna en ny gruva i Sverige.