Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

3-års kliniska resultat för bulkfyllnads-restaurationer framställda med Tetric EvoCeram Bulk Fill och Adhese Universal

Kombinationen av Adhese Universal och Tetric EvoCeram Bulk Fill är ett tillförlitligt system för effektiv restauration av klass I/II restaurationer. Trots att endast två universalfärger av Tetric EvoCeram Bulk Fill användes, uppvisade 75% av restaurationerna utmärkt estetik. Tack vare den effektiva bondingen, förekom inga lossnade fyllningar eller postoperativ sensibilitet; och knappt någon missfärgning i marginalkanten syntes efter 36 månader.

Målsättning:

Målsättning var att utvärdera det kliniska resultatet av bulkfyllnads-kompositen (Tetric EvoCeram Bulk Fill) tillsammans med universaladhesivet (Adhese Universal) i klass I och II kaviteter där ets-och-skölj-tekniken för direkta posteriora kompositrestaurationer användes.

Metod:

 • 31 patienter (16 män, 15 kvinnor)
 • 40 kaviteter (16 klass I, 24 klass II)
 • Restaurationerna utvärderades efter 12, 24 och 36 månader i avseende på estetik, funktion och biologiska egenskaper (FDI kriterier)2
 • Semi-kvantitativ klinisk utvärderingsmetod (SQUACE) användes för att bedöma den marginala kantanslutningen.

Följande kliniska resultat presenterades på Continental European Division of the International Association for Dental Research i Wien, Österrike (21–23 september 2017). (1)

Resultat:

 • Utmärkta FDI-värden: Samtliga restaurationer bedömdes mellan värdena ”excellent” och ”satisfactory”.
 • Ingen postoperativ sensibilitet
 • Inga lossnade fyllningar! 100% av restaurationerna satt kvar (4 avhopp).
 • Inga frakturer eller sprickor på material eller tand förekom.
 • Excellenta estetiska resultat!
  • Ringa missfärgning vid marginalkanten: 98,3% av den totala marginala kanten (SQUACE) bedömdes ”excellent”.
  • Endast ett fåtal oregelbundenheter i marginalkanten 74,6% av den totala marginala kanten bedömdes ”excellent”. 25,4% bedömdes ”good/after correction very good”.
  • Excellent färgmatchning/ytfärg: Tetric EvoCeram Bulk Fill uppvisade estetik som bedömdes ”excellent” eller ”good”
  • Excellent ytglans! 35 restaurationer betygssattes till ”excellent” eller ”good”, (endast en graderades till ”satisfactory”).

(1) Peschke A, Huth S, Enggist L, Watzke R, Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR / Poster #0283) in Wien, Austria (21.-23. Sept. 2017).

(2) Hickel R, Peschke A, Tyas M, Mjör I, Bayne S, Peters M, Hiller KA, Randall R, Vanherle G, Heintze SD., FDI World Dental Federation – clinical criteria for the evaluation of direct and indirect restorations. Update and clinical examples., J Adhes Dent 2010 Aug;12(4):259-72.

Studie: Clinical Behavior of Bulk Fill Composite Restorations after 36 months

Källa: Ivoclar Vivadent

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev