Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Alla kariösa lesioner behöver inte fyllningsterapi

Behandlingen av kariösa lesioner under 26 år är nyligen belyst i en artikel i Caries Research: 2016 med en sammanfattning i NIOM News. Huvudförfattare är Simen Kopperud, forskare vid NIOM, Oslo.
Under senare år har begreppet ”Minimal intervention dentistry” blivit allmänt accepterat och i dag innebär behandlingsprincipen, att försöka spara så mycket tandsubstans som möjligt.

I en enkätstudie genomförd 2009 deltog samtliga tandläkare som tillhörde Norska Tandläkarförbundet. Mer än 60% av tandläkarna besvarade enkäten. Studiens syfte var, att undersöka när tandläkarna ansåg, sett till lesionens omfattning, det motiverat och nödvändigt att genomföra fyllningsterapi. Deltagarna fick se bilder av approximal-och ocklusalkaries med ökande svårighetsgrad och skulle uppge när de ansåg, att fyllningsterapi var nödvändig och inte kunde undvikas. De svar som erhölls jämfördes med svaren från identiska enkätundersökningar som genomförts 1983 och 1995.

Sammanfattningsvis hade en dramatisk förändring skett i synen på behandling av, i synnerhet, initial karies. För exakt samma kariesangrepp approximalt uppgav1983 mer än hälften (63%) att de skulle ha genomfört fyllningsterapi jämfört med endast 7% 2009. Således en glädjande utveckling. Samtidigt visade sig yngre tandläkare vara mindre benägna att välja fyllningsterapi.

Källa med video: NIOM Newsletter May 2016 >>

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev