Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

STUDIE

16 januari 2017

Amalgam påvirker ikke

I många länder är amalgam fortfarande förstahandsvalet vid fyllningsterapi, samtidigt som farhågor finns att amalgam kan påverka fostret i samband med gravidas tandbehandling. I ett samarbetsprojekt mellan Universitetet och Bivirkingsgruppen i Bergen, Folkehelseistituttet och UniResearch i Oslo redovisar forskarna här delar av en mer omfattande studie.

I undersökningen deltog kvinnor som under graviditeten exponerats för amalgam vid tandbehandling. Studiens syfte vara att analysera om detta i förlängningen hade någon påverkan på fostret i form av bl.a. lägre födelsevikt, missbildningar och för tidig födsel.

Bortsett från en svagt ökad risk för en lägre vikt i förhållande till ålder hos flickor, där modern avlägsnat amalgamfyllningar under graviditeten, fann forskarna inget samband mellan tandbehandling och födelseutfall.

Källa: Lygre, Gunvor Bentung; Haug, Kjell; Skjaerven, Rolv; Björkman, Lars Prenatal exposure to dental amalgam and pregnancy outcome. Community Dentistry and Oral Epidemiology 2016.

Källa: Tannlegetidende.no

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev