Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Antibiotikaresistens – lokalt och globalt, i dag och i morgon

Antibiotikaresistens har blivit ett gissel och hot mot dagens patientsäkerhet, men kanske ett ännu större hot mot framtidens sjukvård.
Den bakomliggande mekanismen till denna utveckling är den omfattande förskrivningen och bruket av antibiotika i samverkan med ett antal andra bidragande faktorer såsom sjukvårdens infrastruktur och vårdhygien.
Tandvårdens förskrivning av antibiotika i Norden svarar för mellan 4,6 – 6% av totalförbrukningen i primärvården.

Sett i ett internationellt perspektiv är resistensutvecklingen i Norden gynnsam, men kan bli bättre.

Klinisk artikel: Antibiotikaresistens – globalt, lokalt, idag och imorgon Bodil Lund, Björn Klinge, Tove Larsson, Ørjan Olsvik, och Hannamari Välimaa

Källa: Den Norske Tandlegeforeningens Tidende 2018; 128 nr 11

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev