Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Antibiotikasmart tandvård bidrar till hållbart samhälle

Att skriva ut antibiotika enbart vid behov och utifrån rätt indikation är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle. Folktandvården Stockholm har under de senaste åren minskat användningen av antibiotika och ökat andelen recept på rätt grunder.

Irene Smedberg, tandvårds- och utvecklingschef på Folktandvården Stockholm. Foto: Anna Molander

Folktandvården Stockholm jobbar aktivt för en återhållsam förskrivning av antibiotika där förskrivningen sker på rätt indikationer. Genom klok förskrivning kan antibiotika fortsätta vara ett effektivt läkemedel även för framtida generationer, samtidigt som vi värnar om miljön.

– Det är mycket glädjande att vi nått 2019 års mål om antibiotikaförskrivning, vilket visar på hög kompetens och stort engagemang hos våra medarbetare, säger Irene Smedberg, tandvårds- och utvecklingschef på Folktandvården Stockholm.

90 procent korrekta förskrivningar av antibiotika

Folktandvården Stockholms målsättning är att all antibiotikaförskrivning sker utifrån korrekta indikationer år 2021. Målet för 2019 var 90 procent, vilket vi uppnådde. I år siktar vi på 95 procent. Korrekt indikation innebär att våra tandläkare följer Läkemedelsverket nationella riktlinjer och skriver ut antibiotika endast vid behov och utifrån rätt grunder.

– Framgången bygger på ett långsiktigt kvalitetsarbete med utbildning för alla medarbetare som förskriver antibiotika och regelbundna uppföljningar i verksamheten, säger Irene Smedberg.

Mindre antibiotika inom tandvården

Tandvården står idag för cirka sju procent av all antibiotika som hämtas ut i Sverige. I Stockholms län sjunker förskrivningen stadigt.

2019 ordinerade tandläkarna inom Folktandvården Stockholm i snitt drygt 10 recept per 1 000 besök. Det är en minskning med 14 procent jämfört med 2018 och en minskning med 42 procent jämfört med 2013.

Antibiotika hos tandläkaren behövs sällan

Antibiotika behövs vanligen inte när man går till tandläkaren. I enstaka fall kan det vara nödvändigt, till exempel vid vissa infektionstillstånd eller inför vissa typer av behandlingar. Det allra viktigaste är att ha en god munhälsa eftersom det minskar risken för infektioner i samband med tandvård. Detta gäller särskilt de som är extra infektionskänsliga.

Antibiotikaresistens – ett globalt hot

Antibiotikaresistensen är ett av de största hoten mot den globala hälsan. Om antibiotikan inte längre ger effekt kan det leda till miljoner dödsfall per år och hotar möjligheterna att nå FN:s globala hållbarhetsmål. I Sverige ökar antibiotikaresistensen men ligger fortfarande på en låg nivå jämfört med i utlandet. Klok antibiotikaanvändning är tillsammans med goda vårdhygieniska rutiner de centrala hörnpelarna i arbetet mot antibiotikaresistens.

Antibiotika belastar miljön

Antibiotika kan påverka miljön negativt om det hamnar i naturen. Folktandvårdens arbete för korrekt antibiotikaförskrivning bidrar därmed både till minskade utsläpp av miljöbelastande läkemedel och minskad risk för antibiotikaresistens. Mål om antibiotikaförskrivning ingår i Folktandvårdens hållbarhetsprogram.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Strama Stockholm, Folktandvården Stockholm

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev