Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Avhandling efterfrågar tydligare kriterier för röntgen i tandvården

I en ny avhandling har tandläkaren Helena Christell undersökt kostnader och nytta med cone beam computed tomography – CBCT, en relativt ny röntgenmetod inom tandvård som ger bilder i tre plan.

2008-2011 deltog hon i ett EU-projekt som syftade till att analysera risker och tillförlitlighet vid användandet av CBCT inom tandvården. Helena Christell analyserade de hälsoekonomiska aspekterna. Projektet handlade specifikt om att jämföra röntgenmetoder som används för att lokalisera permanenta överkäkshörntänder som inte kommer ner på rätt ställe i tandraden, så kallad felaktig eruption. När en tandläkare misstänker att ett barn har ett sådant problem skickas det vidare till specialisttandläkare för röntgenundersökning.

— Problemet är att det saknas kriterier för vilken röntgenmetod man ska välja, säger Helena Christell.

Få gjorda kostnadsstudier
Avhandlingen består av fyra delar: en litteraturöversikt som visar att det finns få detaljerade kostnadsstudier då det gäller diagnostiska metoder inom tandvård, en kostnadsanalys för användandet av olika röntgenmetoder i Malmö som visar att användandet av CBCT har en betydligt högre kostnad jämfört med konventionella röntgenmetoder; en jämförelse av kostnaderna för CBCT i fyra länder samt en avslutande analys av kostnaden kontra nyttan med CBCT.
CBCT är dyrare än andra metoder, men det är enligt Helena Christell svårt att jämföra kostnaderna mellan olika länder eftersom vården är organiserad på olika sätt, vilket också påverkar kostnaderna för patienten.
— För att kunna påverka kostnaden måste vi veta vilka resurser som använts.Genom att försöka se vad som gör att kostnaderna skiljer sig ser man hur vård fördelas orättvist inom EU. I Rumänien fanns det t ex bara två CBCT-apparater, vilket innebar att vissa patienter fick ta flyget för att komma till röntgenkliniken. Det gör kostnaden orimlig i vissa fall, säger Helena Christell.

Specialister fick välja behandlingsmetod
I den avslutande studien gjorde Helena Christell en webbenkät där specialister i tandreglering utifrån ett antal röntgenbilder skulle välja ett behandlingsalternativ för barn där de permanenta överkäkshörntänderna har felaktig eruption. Tandläkarna fick se bilder av samma patienter med antingen intraoral röntgen/panoramaröntgen respektive med CBCT/panoramaröntgen.
De flesta valde samma behandling oavsett vilken röntgenmetod de hade tillgång till vilket innebär att sannolikheten är liten för att CBCT ger någon extra nytta för patienten, säger Helena Christell.
För en liten del av patienterna, visar Helena Christells resultat, finns dock möjligheten att CBCT ger större nytta.
— Det behövs därför fler studier. Vi behöver få fram tydliga kriterier för att visa vilka patienter som sannolikt vinner på CBCT. Då behöver vi inte röntga så många med den tekniken som vi gör i dag. Vården sparar pengar och patienten slipper röntgen som kanske är onödig, säger Helena Christell.

 

Källa: Malmö Högskola

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev