Pandemin satte stopp för alla föreläsningar om forskningen. Nu får tandläkaren Ola Sollenius pris av Svenska Tandläkaresällskapet för bästa avhandling.

– Jag hade flera föreläsningar inbokade när pandemin slog till och de genast ställdes in. Därför är det särskilt kul att få priset som visar att min avhandling inte föll helt i glömska, säger Ola Sollenius som disputerade vid Malmö universitet 2019.

Fast tandställning bäst

Pandemin fördröjde också planerade utbildningar, men nu är man i Halland på väg att gå över bara till fast tandställning. Antalet specialister i regionen räcker dock inte till för att täcka behovet och därför ska allmäntandläkare utbildas internt. En del föreläsningar runt om i landet är också inbokade.

– Förhoppningsvis får forskningen mer spridning när jag pratar om den, säger Ola Sollenius, som fortsätter samarbeta med Malmö universitet.
– Jag har en tandläkare på kliniken som går sin specialistutbildning. I den ingår ett forskningsprojekt som görs på Malmö universitet, så vi fortsätter hålla kontakten, säger Ola Sollenius.
Avhandlingen beskrivs i motiveringen som ”banbrytande och unik”. Prissumman är 35 000 kronor.

Avhandling: Early correction of unilateral posterior crossbite: evidence-based evaluations of oral health related quality of life, cost-effectiveness and 3D treatment effects

Text: Magnus Jando

Källa: Malmö Universitet