Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

STUDIE

17 januari 2018

Avvikande passform för CAD/CAM-framställda broar?

I en studie från Oslo Universitet och NIOM visar resultaten att ingen av de CAD/CAM framställda 3-ledsbroarna uppnådde det vid designmomentet nominellt bestämda värdet för passform, oavsett CAD/CAM system. Det uppmätta avståndet mellan kronans insida och preparationen, cementutrymmet, var dubbelt så stort jämfört med det önskade värdet för passform som operatören angett i datorprogrammet.

Efter digitalt avtryck av preparationer på Typodontmodell framställdes treledsbroar i fyra keramiska material samt fräst och lasersintrad CoCr. Konventionellt gjutna CoCr-broar användes som referens.

Passformen mot mastermodellen uppmättes digitalt med triple-scan metoden. Resultaten kunde inte påvisa någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna, oavsett vilket material eller CAD/CAM-program som använts. De gjutna broarna uppvisade samma avvikelse från förväntat värde.

Författarna konkluderar, att det förväntade och inställda nominella värdet för inre passform och anslutningen till preparationsgränsen inte uppnåddes. En medveten kompensation för detta kan vara nödvändig vid designmomentet.

NIOM News

Läs hela artikeln

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev