Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Biverkningar av dentala material, biologiska egenskaper och kliniska konsekvenser

I en översiktsartikel från Odontologiska fakulteten i Bergen och NIOM, Oslo, beskriver författarna egenskaper för vanligt förekommande dentala material, och vilka oönskade kliniska konsekvenser dessa kan ge upphov till.

De material som i dag används inom tandvården innehåller en mängd olika ämnen med varierande biologiska effekter. Munhålan är en miljö där dessa material blir utsatta för en rad påfrestningar såsom mekaniska, kemiska, bakteriella o.s.v. Med detta kan en frisättning ske av substanser, som kan leda till oönskade biologiska lokala effekter i munslemhinnan, eller vid systemisk spridning, orsaka generella reaktioner.

I artikeln (länk nedan) diskuteras biologiska mekanismer som kan ha betydelse på cellnivå vid frigöring av substanser från främst polymerbaserade material, men även metaller såsom guld. Vidare behandlas möjliga kliniska effekter av exponering med fokus på överkänslighet, allergi och toxiska reaktioner.

Artikeln ger också kliniska tips hur patienter skall bemötas och behandlas när de uppger sig ha symptom som är relaterade till dentala material, och hur riskerna för biverkningar kan minimeras.

Tandlægebladet 2016; 11: 1010-1019

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev