Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

FORSKNING

25 februari 2020

Brist på ämne i saliven kan vara skälet till karies

Vissa personer får ofta karies medan andra aldrig får det. Varför är det så? Tandläkare Alexandra Aidoukovitch undersöker om det kan vara så att de som lätt får hål i tänderna har för lite av ämnet LL-37 i sin saliv.

Alexandra Aidoukovitchs forskning utreder hur det kroppsegna ämnet LL-37, som bland annat finns i saliven, produceras och  vilken betydelse det har för kariessjukdom.

– Förhoppningen är att forskningen resulterar i en djupare förståelse för LL-37s funktion i saliv som kan komma att fastställa om låga nivåer av LL-37 är kopplat till hög kariesaktivitet, berättar allmäntandläkaren Alexandra Aidoukovitch som har en av tre forskarutbildningstjänster vid Folktandvården Skåne.

LL-37 är av stort odontologiskt intresse eftersom det är ett kroppsligt försvar och tar död på bakterier.

– Att klarlägga LL-37s betydelse för kariessjukdom kan lägga grunden för utveckling av nya sätt att identifiera de här personerna, fånga upp dem tidigare och ge dem förebyggande behandling så att de inte utvecklar karies, fortsätter Alexandra.

Halva arbetstiden arbetar Alexandra som allmäntandläkare på Folktandvården Skåne. Den andra halvan av sin tjänst använder hon till en forskarutbildning vid medicinska fakulteten på Lunds universitet. Nu har hon kommit halvvägs i sin forskning och har genomfört sitt halvtidsseminarium där resultaten från publicerade studier presenterades.

– Vi har bland annat kunnat visa att LL-37 finns i saliv från de stora salivkörtlarna, och att vita blodkroppar i salivkörtlarnas blodkärl innehåller LL-37. Något annat vi kunnat se är att cellerna som naturligt lossnar från munhålans slemhinna också innehåller LL-37. Detta är ett mycket spännande fynd då dessa celler kanske kan ha en roll i försvaret mot skadliga bakterier.

Nästa steg i forskningen handlar om att vidare undersöka ifall salivcellerna kan skydda mot bakterier och om det finns ett kliniskt samband mellan nivåer av LL-37 i saliven och kariesaktivitet.

Satsning på forskning i Folktandvården Skåne

Folktandvården Skåne satsar årligen på patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt för att utöka och fördjupa forskningen som bedrivs. Totalt rör det sig om 20 forskningsprojekt, inklusive tre forskarutbildningstjänster, med fokus på områdena Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, Koppling mellan oral hälsa och allmän hälsa samt Diagnostik- och behandlingsforskning.

En forskarutbildningstjänst innebär att man som behörig tandhygienist eller tandläkare i Folktandvården Skåne kan använda en del av sin tjänst för forskarutbildning som ska leda till en doktorsexamen.

– Att bedriva klinisk forskning är viktigt för Folktandvården Skåne. Vi vill medverka till att stänga kunskapsluckor samt sprida och implementera ny kunskap i verksamheten. Fler forskarutbildade kollegor innebär att vi ökar våra möjligheter till detta, säger Henrik Jansson, forsknings- och utvecklingschef i Folktandvården Skåne.

Läs mer om Alexandras forskning

Källa: Folktandvården Skåne

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev