Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

STUDIE

3 april 2018

Effekter av varierande semimonolitisk design på frakturstyrka hos translucenta zirkoniakronor

Syftet med studien var att beskriva varierande design på semimonolitiska kronor framställda av translucent och högtranslucent zirkonia, och värdera uppnådd effekt på frakturmotstånd och typ av fraktur.

Hundra kronor framställdes och delades in i fem grupper med olika design. Dessa grupper indelades vidare i vardera två undergrupper. Kronorna försågs med porslinsfasader, åldrades artificiellt, och belastades till fraktur.

Författarna konkluderar, att translucenta och högtranslucenta zirkoniakronor kan fungera kliniskt i kombination med ett 0,3 mm porslinslager med semimonolitisk design. Detta för att förbättra de estetiska egenskaperna utan att signifikant försämra frakturegenskaperna.
Om ett 0,5 mm porslinslager krävs av estetiska skäl kan våg- eller capdesign användas för att öka styrkan.
Denna laboratoriestudie visar, att oavsett porslinslagrets tjocklek uppnår kronorna tillräcklig styrka för att motsvara förväntade kliniska belastningar.

Källa:

Effect of different semimonolithic designs on fracture resistance and fracture mode of translucent and high-translucent zirconia crowns

Författare:

Przemek Seweryniak, Cosmodent, Malmö

Per Vult von Steyern, Department of Materials Science and Technology, Faculty of Odontology, Malmö University, Malmö

Christel Larsson, Department of Materials Science and Technology, Faculty of Odontology, Malmö University, Malmö

Evaggelia Papia, Department of Materials Science and Technology, Faculty of Odontology, Malmö University, Malmö

Fahad Bakitian,Department of Materials Science and Technology, Faculty of Odontology, Malmö University, Malmö and Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Umm Al-Qura University, Makkah, Saudi Arabia

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev