Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ersätta molarer med fast eller avtagbar protetik?

I en prospektiv klinisk studie har tyska forskare undersökt funktion och upplevd livskvalitet för patientgrupper som behandlats med avtagbar protes eller fast brokonstruktion. Efter 15 år kunde inte någon signifikant skillnad i livskvalitet noteras sett till behandlingsalternativen.

Patienterna uppgav förbättrad livskvalitet direkt efter behandlingen. En effekt som kvarstod under hela observationsperioden. Några svagheter med studien är ett stort bortfall av patienter, och att de avtagbara proteserna hade attachmentförankring till sista stödtand som var kronförsedd.

Läs mer: Forkortet tandbue eller aftagelig protese i kindtandsregionen

Källa: Tandlaegebladet.dk

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev