Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Evidens har kartlagts inom hela tandvården

SBU har identifierat och granskat tusentals systematiska översikter inom tandvården. I en stor klickbar tabell, en ”evidenskarta”, kan praktiker, forskare och forskningsfinansiärer hitta välgjorda översikter och se på vilka områden sådana saknas.

De flesta av översikterna gäller behandling. Färre handlar om diagnostik och prevention. Andelen översikter med låg eller måttlig risk för bias varierar mellan områdena, se tabell.

Tabellen visar Totalt antal relevanta systematiska översikter inom olika tandvårdsområden sedan 1999, samt antalet översikter som på övergripande nivå har bedömts ha låg eller måttlig risk för bias.

Tabell. Totalt antal relevanta systematiska översikter inom olika tandvårdsområden sedan 1999, samt antalet översikter som på övergripande nivå har bedömts ha låg eller måttlig risk för bias.

Projektet har omfattat litteratursökning, relevansgallring, ämnesindelning och granskning av övergripande risk för bias på grund av metodologiska brister. Resultatet redovisas på sbu.se som en stor klickbar tabell, indelad efter tandvårdens nio specialistområden samt kariologi och dentala implantat. Översikter som kan ha missat relevanta studier eller som inte har kvalitetsgranskat ingående studier bedöms ha hög risk för bias.

SBU har däremot inte gjort någon egen bedömning av risken för bias i de många enskilda studier som ingår i översikterna. SBU har inte heller bedömt vilka översikter som kan vara föråldrade, och återger inte slutsatserna.

Risken för snedvridning

De systematiska översikterna som kartlades skulle uppfylla tre kriterier för att anses ha låg eller måttlig risk för snedvridning (bias) på övergripande nivå. Författarna skulle ha:

  • sökt litteratur på ett sådant sätt att de relevanta studierna bör fångas upp och redovisat sökningen så tydligt att den kan upprepas
  • bedömt varje studies relevans med hjälp av minst två personer oberoende av varandra
  • bedömt risken för bias i studierna med hjälp av minst två personer oberoende av varandra samt tydligt redovisat bedömningen och dess betydelse för översiktens slutsats.

Bedömningen gjordes med stöd av en mall som bygger på frågorna i AMSTAR (Shea BJ, et al. External validation of a measurement tool to assess systematic reviews, AMSTAR. PLoS ONE 2007;2:e1350).

Källa: SBU

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev