Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

Avhandling

17 december 2019

Exponering av Bisphenol A vid tandbehandling och möjliga fosterskador

Bisphenol A (BPA), en restprodukt i kompositmaterial, har i djurstudier och laboratorieförsök tillskrivits negativa hälsoeffekter som följd av sina östrogenliknande egenskaper. I en avhandling från Biverkningsgruppen i Bergen redovisas möjliga negativa effekter på fostret efter att kvinnor erhållit behandling med kompositfyllningar under sin graviditet.

De parametrar som analyserats, och jämförts med ett registermaterial, är frekvensen av hög/låg födelsevikt, för tidig födsel, missbildningar och fosterdöd.

Glädjande nog kan inte resultaten i denna studie påvisa, att behandling med polymera fyllningsmaterial under graviditeten skulle påverka fostret negativt.

Läs hela artikeln i Tannlegetidende.no >>

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev