Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Fake news inom forskning eller vad?

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, beskriver i en artikel problematiken kring den mängd av oseriösa vetenskapliga tidskrifter som i dag finns tillgängliga på marknaden.
En allt viktigare del av forskarens vardag är att redovisa och publicera erhållna resultat. Tyvärr kan vi i dag se en mycket varierande kvalitet på många vetenskapliga tidskrifter, och den fakta- och expertgranskning som skall göras före publicering är ofta bristfällig.

På senare år har även tillkommit en stor mängd tidskrifter med enda publicering på nätet, och där forskaren betalar för snabb publicering. En del tidskrifter har också getts namn med avsikt att, möjligen, förväxlas med befintliga välkända vetenskapliga tidskrifter. Vid en beräkning 2015 uppskattades antalet misstänkt oseriösa vetenskapliga nättidskrifter till 8 000.

I artikeln beskriver SBU problematiken kring detta och ger läsaren avslutningsvis en del tips för att korrekt kunna värdera den information som presenteras i vetenskapliga artiklar.

Läs mer från SBU

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev